COSMO Chăm sóc nha khoa giá cả phải chăng

Chào mừng đến với CPACS COSMO Chăm sóc nha khoa giá cả phải chăng

Chăm sóc nha khoa CPACS COSMO, Trung tâm y tế đủ tiêu chuẩn liên bang, đã chuyển đến một địa điểm mới! Chúng tôi cố gắng phục vụ các thành viên phục vụ kém trong cộng đồng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, không có bảo hiểm và trình độ tiếng Anh hạn chế.

contact us

6185 Buford Hwy, Bldg. A-1
Norcross, GA 30071

T. 770-674-7980

cpacs@cpacs.org