COSMO Health Center

Văn phòng bác sỹ

 • Giới thiệu các phụ nữ có lợi tức thấp đã có chụp hình ngực đến các nơi cần thiết để tiếp tục chuẩn đoán
 • Khám hình ngực (chụp quang tuyến cho ung thư vú)
 • Chích ngừa cho người lớn, học sinh và trẻ em
 • Khám sức khỏe cho việc nhập học (mắt, tai, răng, dinh dưỡng)
 • Mẫu đơn 3300, 3231
 • Giáo dục về bệnh viêm gan B/giáo dục về bệnh i
 • Hướng dẫn để quản lý bệnh mãn tính
 • Tham vấn về sức khỏe
 • Thử nghiệm HIV/AIDS
 • Thử nghiệm PPD/Quantiferon
 • Chụp quang tuyến
 • Cố vấn bệnh tâm thân/ trầm cảm, hồi hợp, bạo hành trong gia đình
 • Giấy đánh giá của DUI/Cô vấn về vấn đề DUI
 • Khám tổng quát
 • Khám sức khỏe cho việc xuất nhập cảnh
 • Khám sức khỏe cho việc kiếm việc làm
 • Cố vấn về việc bảo hiểm sức khỏe
 • Thử nghiệm STD
 • Thử nghiệm ma túy

Khám sức khỏe cho việc xuất nhập cảnh

 • Chính phủ sẽ hỗ trợ trong chương trình khám sức khỏe cho việc xuất nhập cảnh
 • Sẽ làm nhanh chóng và chi phí thấp
 • Đã có hơn 12 năm kinh nghiệm
 • Dịch vụ miễn thi quốc tịch

Sẽ được giảm giá cho những khách hàng có thu nhập thấp

Nếu bạn là người có thu nhập thấp hoặc không có bảo hiểm sức khỏe, bạn nên mang theo tờ giấy khai thuế, báo cáo ngân hàng trong vòng 3 tháng hoặc tiền lương của bạn.

Trung Tâm Sức Khỏe CPACS- Cosmo cùng lúc hỗ trợ trong việc giáo dục, thông dịch và phiên dịch; và chuyên chở để giúp đỡ các bệnh nhân đến trung tâm dễ dàng hơn.