CPACS, Trung Tâm Sức Khỏe được Liên Bang Công Nhận (FQHC) là một cơ sở cộng đồng trực tiếp phục vụ cho quần chúng có sự giới hạn trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thành phần có lợi tức thấp, không bảo hiểm và thông thạo tiếng Anh.

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Bảy 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều Chủ Nhật sẽ đóng cửa